Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska åk 6 HT 2020

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Under höstterminen ska vi i åk 6 på olika sätt använda boken What´s Up för att träna på det engelska språket.

Syfte

Syftet är att eleverna ska få en allsidig träning och användning av det engelska språket. Läseboken och uppgiftsboken är fyllda med elevnära uppgifter och texter med en tydlig koppling till det centrala innehållet i läroplanen. Boken behandlar främst grammatik, läsförståelse, hörförståelse och strategier för de två sistnämnda.

Konkretisering av mål

Med arbetet i boken What´s Up är främst målet att eleverna ska utveckla strukturen i det engelska språket. De gör detta genom elevnära uppgifter med fokus på enkel grammatik och meningsbyggnad. Detta i sin tur ska utveckla kvalitén i elevernas egen användning i texter och talat språk. Uppgifterna utvecklar även elevernas kommunikativa förmågor där en stor del av uppgifterna läses för varandra. För att utveckla de här förmågorna krävs även att vi övar på strategier för läsförståelse och muntlig/skriftlig framställning.

Läseboken kommer användas för att utveckla elevernas förmåga att förstå enkel talad engelska. Den kommer även användas för att öva läsförståelse. 

Arbetssätt

I varje kapitel finns det en längre en text som sedan arbetas med i workbook. Vi  läser  den tillsammans och övar på att läsa engelska och uttal eller så lyssnar eleverna på dem tillsammans för att sedan svara på frågorna till texten då fokus främst ligger på läsförståelse. 

För att kunna genomföra relevanta genomgångar kommer största delen av arbetet i arbetsboken ske i samma takt genom hela klassen. Boken är uppdelad i kapitel.

Bedömning

Det som främst kommer kunna bedömas är förmåga att 

  • kommunicera på engelska samt förstå talad engelska i samtal 
  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter och hörövningar 
  • använda det engelska språket i skrift när du till exempel skriver en berättelse 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Engelska årskurs 6
Uppgifter
Engelskaläxa till 11/11
Homework v. 49
Skrivuppgift v.43 Halloween
Gammalt NP engelska 28/9
Homework engelska till onsdag v.42

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback