Skolbanken Logo
Skolbanken

Tussilago och Blåklints enhetsmål "Matematik 20/21"

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi vill ge barnen ett intresse för matematik, undervisningen sker dels planerad men vi tar även vara på matematiken i alla vardagliga situationerna. Till vår hjälp har vi ”Bibbi”.

Förväntat resultat

 

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Varje barn erbjuds möjligheter att utforska och intressera sig för matematik genom lek.
 • Vi använder begreppet matematik då vi fångar undervisningstillfällen i vardagen
 • Vi hör och ser barnen använda matematiska begrepp i lek och utforskande sammanhang
 • Varje avdelning utvecklar arbetet med programmering/Blue-bot
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

 • -Vi vill att barnen ska utveckla ett intresse för matematik.
  - Att barnen ska få grundläggande kunskaper om siffror, antal, mängd, storlek och former.

 •  
 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

 •  
 • vill att barnen ska utveckla ett intresse för matematik.
  - Att barnen ska få grundläggande kunskaper om siffror, antal, mängd, storlek och former
 •  
 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 • - Vi arbetar med den pedagogiska miljön på avdelningen. Det finns siffror uppsatta, det finns pussel med siffror och geometriska former, det finns material att sortera i färg och form, samt byggmaterial att bygga och konstruera.

 • Undervisningen sker antingen i planerat eller i spontant i vardagliga situationer.
  -Vi har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt i alla vardagssituationer (så som samling, av och påklädning och när vi äter)
  -Vi räknar, sorterar och jämför storlek.
  -Vi benämner de enklare geometriska formerna, cirkel, rektangel, kvadrat och triangel.
  -Vi benämner och samtalar om matematiska begrepp

 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

 •  
 • Barnen blir automatiskt delaktiga genom att delta i verksamheten, deras intresse styr men alla barn blir delaktiga på något sätt.

   

 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning?

Vi utgår från läroplansmålen och läser nya artiklar om småbarn och matematik.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter