Skolbanken Logo
Skolbanken

Tussilago och Blåklints enhetsmål "Språk och kommunikation" 20/21

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi vill att barnens språk utvecklas, förståelse, begrepp och uttal. Vi samtalar mycket med barnen, benämner och sätter ord på känslor och händelser. Vi kommer ta hjälp av ”Babba” för att locka barnens intresse.

Förväntat resultat för förskolan

 • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör språk och kommunikation i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
 • Vi använder onlineverktyget "Widgit Online" för att skapa bildstöd *
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn erbjuds högläsning minst en gång om dagen *
 • Vi kartlägger flerspråkiga barns vistelse i förskolan, i hemmet och fritiden och ser över vårt material. Vi gör vid behov en handlingsplan tillsammans med vårdnadshavarna för att underlätta vårt planerade arbete i att stärka den språkliga och kulturella identiteten
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

Avdelningens planering

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?
 • Vi vill att barnens språk utvecklas; förståelse, begrepp och tal.
 •  
 • Syfte Varför ska jag välja just detta?
 •  
 • Därför att barnen lättare ska kunna kommunicera med sin omgivning och uttrycka sina känslor.
  Lära sig samspela med andra och kunna lekkoder.

 •  

 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
 •  

  Undervisningen är dels planerad men sker även spontant i de dagliga situationerna. Vi läser dagligen högt för barnen, vi använder flanosagor, rim och ramsor, vi sjunger. Vi samtalar med barnen i alla situationer. Vi är närvarande i barnens lek.

  Vi använder Polyglutt, speciellt för barn med annat modersmål än svenska. Barnen har tillgång till Babblarna och böckerna som hör till. Vi använder även projektorn när vi tillsammans med barnen tittar och  reflekterar över aktiviteten vi gjort. På projektorn visar vi även sagor och rörelsesånger.

   

 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?
 •  

  Både i den planerade undervisningen och i den fria leken är det barnens intresse som styr, vi pedagoger är närvarande i leken.

  Vi försöker erbjuda en stimulerande miljö som lockar till lek och samspel, hemvrån och bussen är populära mötesplatser.I soffan har har vi vår läshörna, där barnen kan sitta i lugn och ro och titta o läsa böcker med pedagoger.

   

 • Hur kopplar vi undervisning till läroplan/forskning
 • Vi utgår från läroplanen och läser nya artiklar om barns språkutveckling

 

 

 

  •  

  •  
Verktyg i kommunen
* Genom möjligheten att bland annat skapa symboldokument, bildkort, scheman och arbetsblad kan du arbeta språkutvecklande, stödja inlärning och förenkla kommunikationen med alla elever. Programmet kan med fördel även användas inom undervisning i engelska och Moderna språk. Widgit Online stödjer också förskolans och skolans samarbete med vårdnadshavare som ännu inte talar svenska, eftersom symbolerna kan översättas till en mängd språk.
* Utöver förskolans egna bibliotek så finns programmet Polyglutt där bilderböcker är samlade digitalt på svenska och på många andra språk. 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter