Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Musikskapande Liljeborg år 6 2020/2021

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Under första delen av höstterminen kommer vi att jobba med musikskapande. Du kommer att spela in via en digitalplattform där du kommer ges möjlighet att skapa din egen musik.

Instruktion

Du skall med hjälp av instrument och digitala verktyg skapa en fungerande musikproduktion.

Stycket/musiken skall innehålla minst två olika delar som överlappar och musiken skall vara i mer än 60 sekunder.

Dessa två delar skall fungera tillsammans, verka för att de hör ihop. Den röda tråden.

Du skall välja om din produktion skall vara helt instrumental eller innefatta ett vokalt utryck som tex rap, sång eller joddel.

 

 

Bedömning:

 

Vid inlämning bedömer jag följande:

1. Har kompositionen minst två delar/perioder.

2. Nivån på tajmingen och spelandet.

3. Är där en röd tråd(passar de olika delarna). 

4. Har varje del minst tre spår/tracks.

5. Extra: Har du skrivit en text som du förmedlar med ett vokalt utryck. Är där en enskild melodislinga som du komponerat.

Tidsplan / Lektionsplanering:

v38-43

Begreppslista:

# Komponera - Skriva Musik

# Dynamik- Energinivå och styrka i musiken

#Vokala utryck - Musicera med röst

#Ackompanjera - Ackordspela

#Tempo - Hastighet

#Basgång - En oftast enkel melodi i låga/mörka toner som kompletterar ackorden.

#Melodi - Toner spelade efter varandra i ett harmoniskt/passande mönster

#Taktart - Hur många pulsslag i varje takt.

#Tonart - Inom vilket ton-område man valt att musiken skall spelas i.

 


Läroplanskopplingar

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen
Musikskapande och resonera
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter