Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Bomull

Tokarpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Bomull är en av vår tids viktigaste råvara. Uppskattningsvis 100 miljoner hushåll i fler än 70 länder försörjer sig genom bomullsproduktion. De största bomullsproducerande länderna är USA, Kina, Indien, Uzbekistan och Pakistan. Bomullsproduktion som inkomstkälla är särskilt viktigt för länderna i centrala och västra Afrika, Indien och Pakistan. Bomullen spelar som sagt en stor roll i världen men bomullsindustrin skapar också mycket problem i länderna. Vad kan du göra för att det ska skapas så lite miljöproblem som möjligt?

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper kring bomull.

SYFTE

Skapa en förståelse kring bomullsindustrin

Får en större inblick i hur det fungerar textilt runt om i världen.

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få se en film som handlar om bomullsindustrin.

Du kommer att få se en film som handlar om textilfibrer .

Du kommer att svara på frågor till filmerna.

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du skall ha förmåga att bidra med egna idéer och kunna motivera för dem.

Du skall kunna fatta egna lämpliga lösningar som får arbetet att leda framåt.

 


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bomull

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback