Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

4

Naturen på hösten

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vad händer i naturen på hösten? Varför blir löven gula och röda? Varför ramlar de av träden? Vart tar de vägen? Vad är nedbrytare? Vad gör olika djur på hösten? Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Syfte/mål med tema

Målet med arbetsområdet är att du ska:
* veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
* veta varför löven ändrar färg.
* kunna förklara vad som händer med löven på marken.
* kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
* kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Det här ska vi bedöma:

Du ska visa att du...

  •  kan namnen på några arter i närmiljön
  •  kan berätta varför träden tappar sina löv.
  •  kan berätta om några växter och djur och vad som händer med dem på hösten,
  • har förståelse för olika naturvetenskapliga begrepp som: avdunsta, tjäle, förmultna, kompost, mylla, nedbrytare,  frö, gro, kapsel, spillning, transportera, vinterståndare, flyttfågel

Du får visa vad du kan:

  • Genom att vara aktiv i diskussioner i klassen.
  • I exkursioner i närmiljön
  • I ämnet bild
  • I ett avslutande test

 

 


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Kopia av Matris No-ämnen åk 4-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback