Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8

Idrott och Hälsa Årkurs 8 v.40-42

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Under perioden v.40-42 ska vi ha fokus på olika former av lekar och spel.

1. Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge dig möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Genom undervisningen ska du få möjlighet att prova på olika slags aktiviteter. Du ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa. 

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att delta i fysiska aktiviteter och främja möjligheter att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

2. Innehåll 

Mellan v. 40-42 ska vi ha fokus på rörelse i olika lekar och spel inomhus. Det kan vara lekar som konboll, kinesiska muren, James Bond, Harry Potter, spökboll samt olika stafettlekar.

3. Bedömning

E: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. 

C: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. 

A: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Matriser i planeringen
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter