Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

2 - 3

Forntiden åk. 3

Kulltorpskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Nu ska vi gå långt bakåt i tiden, ända till Forntiden. Vi kommer att arbeta med de olika tidsåldrarna som räknas till Sveriges Forntid och det är: Jägarstenåldern, Bondestenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. Hur levde man? Likheter och skillnader mot den tid vi lever i idag?

Syfte

Undervisningen ska ge möjlighet att stimulera din nyfikenhet på vår historia. Du ska lära dig om jorden och livets början för människan. Ge dig kunskap över hur människor levde på forntiden och hur vi ser spår av forntiden i dag. 
Du ska kunna läsa av en tidslinje och koppla ihop den med begrepp såsom dåtid, nutid och framtid

Lärandemål

 • kunna berätta om de olika tidsepokerna.
 • kunna jämföra dåtid och nutid.
 • kunna förklara hur en tidslinje är uppbyggd.
 • kunna ge exempel på spår från forntiden.

Viktiga begrepp:

 • Forntid
 • stenålder
 • bronsålder
 • järnålder
 • tidslinje
 • dåtid, nutid, framtid

 

Undervisning

 • Lärarledd undervisning med genomgångar.
 • Läsa och arbeta med faktatexter.
 • Arbeta med tidslinje
 • Titta på faktafilmer.
 • Titta på Arkeologens dotter - Dramaserie.
 • Besöka museet vid tre olika tillfällen.
 • Arbeta enskilt, i par eller grupp.

 

 Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • Är med och är aktiv på lektionerna.
 • Kan namnen på de olika tidsåldrarna
 • Kan beskriva hur det var att leva i de olika tidsåldrarna.
 • Kan göra jämförelser mellan livet på forntiden och i vår tid.
 • Kan göra en tidslinje.
 • Kan berätta om spår från forntiden.

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback