Skolbanken Logo
Skolbanken

Solstrålarna 3. Johannes Förskolor Projektstart september

093071 Förskolan Hälsobrunnen, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Nu har vi avslutat vår observation- och workshopsperiod. Här beskriver vi det område barnen intresserat och vad vi kommer att arbeta vidare med.

 

Projektinriktning och målområde:

 

Efter inskolningen och den inledande Workshopsperioden kan vi se att barnen visat ett stort intresse för naturmaterial , odling, skapande material, teknik och dititala verktyg

 

Vi kommer därför fortsätta studera och undersöka naturens kretslopp och livscykler. växters livscykler och kretslopp naturen.

 

Syfte:

 

Genom kunskaper i biologi ska barnen ges möjlighet att påverka sitt eget välbefinnande, bidra till en hållbar utveckling och kunna delta i samtal inom områden som rör hälsa och miljö.

 

Syftet är att barnen ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen och en grundkunskap kring hur samspelet mellan människor och naturen fungerar.

 

Innehåll och aktiviteter:

 

Naturvetenskap: Grundläggande kunskap, förståelse för naturen och allt levande ske genom barnen undersöker och upptäcker omgivningen i förskolan och dess vardagfenomen. Det ska skapa ett intresse, nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap, genom att observera , undersöka, ställa frågor och utforska olika växter. Att ge barnen en grundkunskap kring hur samspelet mellan människor och natur fungerar, bidrar det till en förståelse för hur människan påverkar miljön. Ett lekfullt arbetssätt främjar barnen förutsättningar och intresse för ämnet. Barnen sinnliga upptäcker och upplevelse ska vara roliga för att skapa positiva attityder och engagemang.      Vad behöver människan och naturen för att må bra och utvecklas?

 

Språk och kommunikation: 

För att barnen ska få en bra grund i ämnen krävs det att barnen får en förståelse och lär sig begreppsbenämning för att förstå samband. Sätta ord och nya begrepp för barnen, utmana barnen med nya begrepp. 

 
skapande :
Vi använder av oss estetiska läroprocesser. Barnen ska få använda alla sinnen tex känsel, syn, hörsel, smak för att utforska och undersöka inom ämnet biologi. 
 

 

 

Matematik: Genom att barnen får studera  växter i närmiljön med fokus på att jämföra olika antal och former och olika begrepp.

 

Kunskaper och förmågor vi vill att barnen ska utveckla:

 

  • Förstå vad en växt behöver vatten för att gro och växa
  • Förmåga att visa omsorg om våra gemensamma odlingar.
  • Förmåga att plocka undan fem saker innan man går hem.
  • Förmåga att samarbeta och ta hänsyn tillvarandra och dela med sig och turtagning 
  • förmåga att fungera enskild och i grupp och hantera konflikter 
  • kunskaper om olika material som finns på förskolan

 

 

 

 

Projektfrågor:

 

vad en växt behöver för att  gro och växa?

 

·        

Projektuppdrag:

Återodla/Återuppliva ! Ett enkelt sätt att komma igång med odling.

Vi har skickat hem en burk med barnen  som de kan ta med sig grönsaker som vi kan återodla / återuppliva genom att låta de växa på nytt. Det kan vara allt från lök, vitlök, sallad, selleri, basilika, morötter se inspirationsbilder.

Genom att ta tillvara det som annars skulle slängts kan vi både hushålla med jordens resurser och experimentera kring växandet. Dessutom bidrar odlandet till att vi får vackra och gröna inomhusmiljöer.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter