Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Kapitel 2. Tal i decimalform.

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Du får lära dig om samband mellan bråk- och decimalform, hur du räknar med decimalform samt siffrors olika värden beroende på position.

Efter avslutat arbete har du fått lära dig: 

  • samband mellan tal i bråkform och i decimalform,

  • vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal,

  • utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt,

  • göra jämförelser mellan tal i decimalform,

  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Arbetsgång:

(Ungefär en gång i veckan kommer vi att ha ”Tankeverkstad”. Det innebär att vi kommer arbeta med problemlösning i par/grupp och kommer då inte använda oss av matteboken.) För närvarande är problemlösningen individanpassad.

 

Boken är uppbyggd på så vis att varje område består av tre delar (ETT, TVÅ och TRE). Tanken är att man antingen gör ETT och TVÅ eller TVÅ och TRE, beroende på vilken utmaning varje elev behöver i just det området. 

 

När grundkursen i kapitlet är klart kommer vi ha en diagnos för att stämma av att eleverna kan det de ska kunna. Är det något som fortfarande är svårt får barnen möjlighet att träna mera på just det de har svårt för. Klarar eleverna diagnosen får de möjlighet att arbeta med fördjupande uppgifter.

 

Efter detta kapitel kommer vi ha ett matteprov. Innan huvudtestet kommer vi att göra träningstest tillsammans.

 

Begrepp:

 

Bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

  • formulera och lösa problem samt vilka strategier och metoder du använder

  • använda begrepp och se samband mellan olika begrepp

  • välja och använda modeller för att göra beräkningar

  • föra och följa matematiska resonemang

  • redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematikboken Beta, kapitel 1-2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback