Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

F

Värdegrundsarbete i förskoleklass

Gullhedskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Under hösten kommer vi att arbeta med begreppet värdegrund. Vårt fokus ligger på att få eleverna att känna sig trygga så att vi tillsammans skapar en lugn lärmiljö där alla lär sig ta ansvar för sig själva och sin skolmiljö. Vi kommer också att jobba med hur man är en bra kompis.

Tidsperiod

 • Vecka 35-51

Förmågor

 • Du ska träna din förmåga att respektera andra människors egenvärde.
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja och handla också för deras bästa 

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Efter avslutat arbetsområde ska du ha fått möjligheten att lära dig mer om:

 • Att vara en bra kompis
 • Att visa respekt för andra.
 • Att ta hänsyn till andra.
 • Att samarbeta med andra
 • Att våga ta ställning och stå för sina åsikt.
 • Lärt dig namnen på flera av dina klasskamrater.
 • Att ta ansvar för dig själv och din skolmiljö

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi ser på filmer ur serien ugglan och kompisproblemet. Vad gör man om någon är dum mot en kompis, hur är man en bra kompis mm.
 • Vi läser sagor och samtalar utifrån värdegrundsfrågor.
 • Vi samtalar både enskilt och i grupp om något händer i gruppen.
 • Vi samtalar om våra känslor:Arg,ledsen,rädd,glad.
 • Leker olika namnlekar.
 • Leker olika samarbetslekar.
 • Vi gör olika bilduppgifter där vi även samarbetar med varandra.
 • Alla får bestämda arbetsplatser, samlingsplatser, matsalsplatser samt egna lådor.

Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback