Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Eget projektarbete

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 29 september 2020

När du är färdig med din stolsdyna får du arbeta med eget projekt. Du kan leta inspiration på nätet eller titta i böckerna vi har i slöjdsalen. Utgå från din planering med tillhörande skiss.

Textilslöjd, Fritt val av eget arbete

Mål för elev

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Begrepp som används i samband med de olika teknikerna

Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Genomförande

 • Planera och skissa på en egen idé eller hitta inspiration i någon bok.
 • Välj tillvägagångssätt för hur du ska arbeta eller välj en uppgift med en instruktion som du kan följa.
 • Genomför och utveckla ditt arbete under tillverkningen.
 • Följ skriftliga instruktioner för tillverkningen om så behövs.
 • Utvärdera slöjdens arbetsprocess, genom att använda slöjdord (slöjdbegrepp).
 • Arbetet kommer att läggas in på www.slojda.nu/portfolio med bild och text.
 • Arbetet kommer att pågå under den tid du behöver.

Bedömning

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet.
 • Analysera och värdera arbetsprocessen.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Slöjdmatris textil år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback