Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Kapitel 3 Former och mönster

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Vi ska arbeta med att namnge, beskriva, jämföra och sortera geometriska former. Vi ska arbeta med att beskriva, fortsätta och skapa mönster.

Vad ska vi arbeta med? Vad ska du lära dig?


Geometriska former
Jämföra former
Sortera former
Upptäcka mönster
Kunskapslogg


Mål:

Att kunna namnge och beskriva vanliga geometriska former
Kunna jämföra geometriska former samt beskriva likheter och skillnader
Kunna ange antal hörn och sidor på olika månghörningar
Kunna sortera geometriska former utifrån olika egenskaper
Kunna beskriva hur former har sorteras
Förstå vad ett mönster är
Kunna upptäcka, beskriva och fortsätta mönster
Kunna bilda egna mönster med hjälp av olika former
Reflektera över och visa sin kunskap om former och mönster
Göra en självskattning av din kunskap

 

Hur ska du visa att du lärt dig?


Genom att pröva
Samtala och diskutera i par och i grupp
Visa med konkret material
Öva i lärboken
Öva i övningsboken

 

Bedömning

Eleverna bedöms formativt under lektionerna samt summativt  i slutet av lektionen, då de får öva själva i sin övningsbok.
De bedöms även summativt i slutet av kapitlet när de genomför sin kunskapslogg.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter