Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5 - 6

NO kemi

Yngsjö skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 maj 2023

Vi skall arbeta med kemiska reaktioner, blandningar och lösningar, syror och baser.

Du ska få lära dig mer om:

 

  • De olika fasövergångarna fast form, flytande form och gasform

  • Vad skillnaden på en lösning och en blandning är och hur man kan separera dessa

  • Hur man kan mäta och vad sura och basiska ämnen är 

  • Vad en kemisk reaktion är

  • Hur man planerar, utför och dokumenterar en laboration

  • Hur man kan jämföra resultat i en undersökning för att se vilka likheter och skillnader som finns

 

Detta ska du få träna på genom att:

 

  • Delta i klassdiskussioner

  • Se på film

  • Läsa i NO-boken och arbeta med tillhörande frågor

  • Genomföra laborationer

Bedömning:

Bedömning kommer att ske fortlöpande, i direkt anslutning till olika moment som vi arbetat med. T.ex. ska du kunna förklara vad en kemisk reaktion och de olika fasövergångarna är, vad skillnaden på en lösning och en blandning är och kunna ge exempel på hur man kan separera dessa, vad sura och basiska ämnen är och hur man kan mäta surhetsgraden. Du kommer också få redogöra för dina kunskaper om hur du kan jämföra resultat för att se vilka likheter och skillnader som finns.

Dina dokumentationer av genomförda laborationer kommer också att bedömas.


Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.

Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, ledningsförmåga, surt eller basiskt.

Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Matriser i planeringen
LGR 22 Kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter