Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Musik åk 6

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Inom ämne musik kommer du att lära dig musikens "språk" dvs.notsystemet och olika musikaliska begrepp. Du kommer även att lära dig spela och sjunga från olika kulturer, genrer och tidsperioder.

I ämnet musik ges du möjlighet att utveckla din förmåga att;

Centralt innehåll åk 4-6:

Konkreta mål utifrån syfte & mål, centralt innehåll och kunskapskrav:

 • kunna spela/klappa helnot, halvnot, 4-delsnot, 8-delsnot, 16-delsnot & 4-delspaus i fyra 4-dels takt
 • känna till begreppen puls, takt & rytm, låg tonhöjd/hög tonhöjd, G-klav
 • känna till dur- & moll-ackord och höra & förstå skillnaden mellan dem
 • kunna tonernas namn i c-dur skala (C,D,E,F,G,A,B,C).
 • kunna bilda ett dur-ackord på klaviatur
 • kunna bilda ett moll-ackord på klaviatur
 • kunna spela en enkel melodi på piano och gitarr.
 • kunna spela några ackord på piano och gitarr 
 • kunna delta i gemensam sång
 • kunna delta i gemensamt ensembelspel på rytminstrument & klanginstrument
 • skapa en egen komposition med hjälp av rösten och/eller instrument.
 • kunna samtala & resonera om sitt eget musicerande
 • kunna samtala & resonera om andras musicerande
 • kunna uttrycka egna tankar & känslor om egna musikupplevelser
 • kunna beskriva & ge exempel på hur musik kan påverka människor tex filmmusik, bakgrundsmusik i affärer, avslappningsmusik, dansmusik, politisk musik mm
 • kunna känna igen några olika musikgenrer.
 • kunna beskriva  karaktärsdrag inom några olika genrer
 • kunna känna igen några olika kulturers musik tex samisk musik, afrikansk musik & japansk/kinesisk musik
 • kunna beskriva karaktärsdrag inom några olika kulturers musik tex samisk kultur, afrikansk kultur & japansk/kinesisk kultur
 • kunna ge exempel på instrument från några olika instrumentgrupper
 • kunna spela rytmer efter noter
 • kunna sjunga och spela i ensemble-form på våra instrument på skolan.
 • kunna skapa egen musik digitalt.

Så här kommer vi att arbeta:

 • lära oss notvärden & andra musikaliska tecken
 • spela rytmer på rytminstrument
 • lära oss c-dur skala & notsystemet
 • lära oss att bygga ackord
 • spela enkla melodier & ackord på tonboxar, klaviatur och gitarr.
 • sjunga
 • skapa egen musik utifrån egna idéer genom att pröva olika musikaliska mönster & improvisation
 • framföra musik inför andra
 • samtala om sitt eget & andras musicerande
 • lyssna på olika typer av musik och samtala om musikupplevelsen & musikens påverkan på människor
 • lyssna på olika musikaliska genrer och lära oss om olika typiska karakträsdrag
 • lära oss om de olika instrumentgrupperna stråk-, blås-, sträng-, tangent- & slagverksinstrument
 • mycket av inlärningen i ämnet musik kommer att ske via en kroppslig inkänning av vad musik är och vi kommer att använda rörelse som ett medel vid inlärning.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång
 • spela melodi-, bas-, och slagverksstämma
 • spela några enkla ackord som ackompanjemang
 • spela & sjunga med tajming
 • utifrån egna idéer skapa musik genom att utgå från enkla musikaliska mönster och bidra till en komposition
 • resonera om eget & andras musicerande
 • samtala om egna musikupplevelser
 • beskriva & ge exempel på hur musik kan påverka människor
 • urskilja & ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer & kulturer
 • ge exempel på olika instrumentgrupper

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen
MUSIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback