Skolbanken Logo
Skolbanken

BAIO-Bokstavssamling

093261 Förskolan Sture, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Barnen inne på Nyckeln har visat ett stort intresse för bokstäver, därför har vi valt att börja arbeta med alfabetet. Under kommande torsdagar kommer vi att ha bokstavssamlingar där barnen får möjlighet, om de vill, att ta med sig något hemifrån. Det de tar med sig ska då börja på den bokstav vi har fokus på under just den veckan. Vi arbetar med två bokstäver i veckan. V.39 - A&B, V.40 - C&D osv. fram till jul.

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Förståelse för hur bokstäverna ser ut, hur de låter samt vilka föremål som kan tänkas börja på de specifika bokstäverna. 

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmågan att  ljuda och uttala bokstäverna.

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 De ska under veckan få se korta klipp på bokstäver från urplay.se "Bästa bokstaven" samt arbeta med dessa under tex. vakenvilan. Under torsdagens samling kommer vi att ta upp dessa igen och prata om hur de ser ut, hur de låter samt vad som börjar på respektive bokstav. Barnen kommer att få placera ut det/de föremål som de tagit med sig under respektive bokstav.

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

-Vilka bokstäver hade vi förra veckan?

-Vilka bokstäver har vi gått igenom?

-Vilka bokstäver ska vi gå igenom nu?

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

-Vilken bokstav är det här?

-Hur ser den ut?

-Vilken form har den?

-Hur låter den? 

-Hur känns bokstaven i munnen, mjuk/hård, lång/kort?

-Vad har du med dig?

-Vilken bokstav börjar den på?

-Vart ska du lägga den då?

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

-Hur var det att jobba med de här bokstäverna?

-Hur var det att hitta något att ta med?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter