Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Musik, Matematik, Svenska

·

Årskurs:

F

Läsårsplanering 2020-21

Hjulsta grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Läsårsplanering för förskoleklasserna läsåret 20/21 Hjulsta Grundskola

 

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas till vara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik. (Skollagen)

 

 

 

Lek

 

- Fri lek

 

  - Organiserad lek

 

 

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. LGR 11

 

 

Matematik

 

- Begreppsbildning stor-liten, hälften-dubbelt

 

 - Antalsuppfattning 0-10

 

- Ordningstal

 

- Statistik - Stapeldiagram

 

- Jämföra antal- fler/färre och lika många

 

- Klockan; känna till hel och halvtimmar

 

 - Geometriska former

 

 - Ramsräkna till 100 och baklänges från 20

 

 - Tidsbegrepp, repetera dag, datum, månad, år och årstid

 

- Sortera efter olika kriterier, som storlek, färg, form och antal

 

- Följa enklare mönster

 

- Lägesbegrepp – vänster/höger och framför/bakom

 

 Barnen ska utveckla sitt intresse för matematik samt tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. LGR 11

 

 

 

Svenska

-          - Skriva sitt namn och kunna sitt efternamn

 

-          - Skrivriktningen

 

- -        - Känna igen bokstävernas namn och ljud

 

-        -   Första sista ljudet i ord

 

-          - Dela upp meningar i ord

 

-          - Dela upp ord i språkljud

 

-          - Sammansatta ord

 

-          - Kan producera rim

 

-          - Förstå enkla instruktioner

 

-         -  Kunna berätta något sammanhängande

 

-          - Kunna beskriva så att andra förstår

 

-          - Kunna lyssna på andra

 

-          - Visa intresse för högläsning

 

-         -  Kan delta i samtal om text och bild

 

Genom undervisningen ska elevernas förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. LGR 11

 

 

 

No/So             

- Följa naturens skiftningar

 

- Årstider

 

- Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på vanligt förekommande arter

 

- Arbeta med miljön – hållbar utveckling

 

-      Få kännedom om våra helger och traditioner 

 

-      Trafik                     

 

-      Allemansrätten

 

-  Här bor vi - adress

 

- Livsfrågor – kamratskap, rättvisa och könsroller.

 

- Kemiska och fysikaliska fenomen (is/vatten)

 

- Yrken

 

- FN-dagen och barnkonventionen

 

- Normer och Regler

 

 

Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. LGR 11

 

 

 

Idrott

 

- Öva de grovmotoriska grundformerna

 

 - Träna på samarbetsövningar

 

- Spela bollekar och leka regellekar

 

- Kroppsuppfattning

 

 - Rumsuppfattning

 

- Massage

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. LGR 11.

 

 

 

Social träning:

- Få eleverna att känna sig trygga i skolan

 

- Följa skolans och klassens regler

 

- Kunna hålla reda på sina egna saker

 

- Klara av toalett besök

 

- Bli bekväm med matsalssituationen

 

- Lyssna på andra

 

- Lösa konflikter genom att prata eller ta hjälp av en vuxen

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. LGR 11

 

 

 

Musik 

-   Sjunga  

 

-   Sånglekar

 

 

 

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. LGR 11.                     

 

 

 

Bild/Form                           

 - Känna igen grundfärgerna

 

- Utveckla intresse för skapande och fantasi med olika tekniker

 

- Träna på finmotorik genom klippövningar

 

- Testa att måla med målarfärger, kritor, pastellfärger, vattenfärger m.m

 

- Öva på kreativiteten

 

- Bilduppgifter med olika tekniker och material

 

- Skapa fritt med varierande material

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. LGR11

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback