Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Media Year 8

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Media - it reaches and influences people. But what do we actually mean by 'media'? You will learn more about different types of media (traditional and social media) and discuss how to critically evaluate ads/commercials AND also make a commercial (in groups) that will be presented in class.

 

"Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften" (Lgr11, s30)

Genom temat 'Media' får du möjlighet att utveckla:

  • din förståelse för talad och skriven engelska
  • din förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt
  • din förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
  • din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • din förmåga att reflektera över kulturella företeelser i media i engelsktalande länder.

Undervisning

Uppgifter och planering finns i Google Classroom  "The Media"

  • du läser och lyssnar på texter ur boken Wings år 8
  • du lyssnar till annat material som t ex youtube-klipp, kortfilmer och annonser, reklam
  • du gör muntliga övningar och diskuterar media i gruppen
  • du gör skriftliga övningar utifrån texter i temat och arbetsboken.
  • du ger och får feedback på skrivuppgifter

Bedömning

Se kunskapskrav i engelska som särskilt betonar muntlig produktion och interaktion.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter