Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5 - 6

Taluppfattning - Bråk och decimaltal

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 11 februari 2021

Vi kommer att arbeta med tal i bråk- och decimalform. Vi kommer att repetera positionssystemet, titta på historiska talsystem och jämföra med vårat eget talsystem.

Du kommer att i detta arbetsområde lära dig mer om:

 • positionssystemet för tal i decimalform
 • att placera tal i decimalform bråkform på tallinjen
 • att jämföra och storleksordna tal i bråkform och decimalform
 • att göra beräkningar med bråktal och decimaltal med våra vanliga räknesätt
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform

Du kommer utveckla din förmåga att: 

 • formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik
 • förstå och använda matematiska begrepp
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst till dina beräkningar

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar/EPA där ni är aktiva och använder era whiteboards och diskuterar/förklarar för varandra.
 • Rutinuppgifter i matteboken: Koll på matematik
 • Mattestationer: samarbete och tänka tillsammans.
 • Nomp.se - färdighetsträning

Det här kommer att bedömas - Din förmåga att:

 • jämföra olika delar av olika helheter med t.ex. en tallinje
 • använda samband bråk-decimal
 • förkorta och förlänga bråk (jämföra bråk)
 • använda strategier vid problemlösning
 • förstå och använda matematiska begrepp

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Taluppfattning - BRÅK och decimaltal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback