Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden åk 6

Norra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Stormaktstiden 1611-1718, var en tid då Sverige var ett stort och mäktigt land med en stark krigsmakt. Hur kom det sig att kungen kunde få så mycket makt? Hur var livet för vanliga människor under den här tiden? Det är några av frågorna som vi ska söka svaren på när vi läser om denna tid.

 

Så här arbetar vi

- Faktafilm, bl.a. Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall och andra filmer på sli.se

- Läsa i historieboken och arbeta med tillhörande instuderingsfrågor. 

- Samtal och reflektion.

- Avsluta området med en skriftlig bedömningsuppgift.

.

Det här ska du utveckla:

- Förmågan att göra jämförelser mellan stormaktstiden och vår tid.

- Förmågan resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats samt orsaker till förändringarna och konsekvenser av dem.

- Förmågan att söka information och att kritiskt granska källor.

 

För att nå dit behöver du börja med att bygga på din kunskap om fakta och begrepp som hör till stormaktstiden, se nedan.

- När var Sverige en stormakt?

- Svenska regenter och andra viktiga personer under stormaktstiden.

- Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag?

- Kända och viktiga händelser (Vasaskeppet, 30-åriga kriget, häxprocesserna)

- Hur Sveriges gränser förändrades.


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter