Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Faktatext svenska-NO

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 30 september 2020

I detta arbetsområde skall du i samarbete med NO:n skriva en faktatext om en sjukdom.

I detta arbetsområde skall du skriva en faktatext om en sjukdom. 

Du skall veta vad en faktatext är och hur den är uppbyggd

Du skall källkritiskt välja ut din fakta och med stödord skriva en text om ditt valda djur. 

Du skall skriva med vilka källor du använt dig av

Du skall avslutningsvis lämna in din faktatext och redovisa om den muntligt


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter