Skolbanken Logo
Skolbanken

Vatten

223921 Förskolan Sturehill, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vi har valt att jobba med temat vatten. Detta då vatten tilltalar de flesta barn och väcker nyfikenhet.

BAKGRUND Varför?

Vi har valt tema vatten för det tilltalar de flesta barnen och väcker nyfikenhet att forska vidare och experimentera.

Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Inne är det vid handtvätt och ute är det i regn, snö, vattenpölar och under stuprören.

Alla barnen tycker att det är spännande med vatten.

METOD

Vi arbetar, till att börja med, ett par dagar i veckan.

Vi startar upp med att barnen tar med sig vatten efter sommaren som de får berätta om. Utifrån barnens intresse undersöker, experimenterar och forskar vi vidare.

MÅL

 Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet kring ämnet vatten.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med bilder.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vid varje pass återkopplar vi vad vi gjort tillfället innan


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback