Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Nordens länder och världsdelarnas klimatområden

Duveds skola, Åre · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Se under innehåll för planering.

Nordens länder och världsdelarnas klimatområden.

 

Förväntat resultat, du förväntas lära dig mer om:

 

Grundläggande namngeografi, främst Norden, men även världsdelarna och världshav. 

(seterra visa Hans)

Jordklotet och kartan

Olika klimatområden och deras huvuddrag

 

Kunna jämföra de nordiska länderna utifrån: (ne.se/världens länder/landsfakta/statistik)

Befolkningstäthet, och fördelning över landet (Världsatlas), var bor mycket/lite personer och varför?

Urbaniseringsgrad

BNP/capita

Utsläpp av koldioxid per person

Tre stora företag i respektive land.

Viktigaste export-/importländer

Viktigaste export-/importprodukter

Markanvändning

 

Undervisning och övning:

 

Källor:

 

Geografi 7, s.4-27, läs/lyssna och besvara frågor. Mind maps kommer på Classroom.

 

ne.se, för de nordiska länderna.

 

Kartbok, befolkningens fördelning i Nordens länder.

 

seterra, för grundläggande namngeografi på Norden, världsdelar och världshav.

 

sli.se “Nordens länder”, alla länder. Ser vi på lektion eller hemma, om du missat.

Var extra uppmärksam på det som står under förväntat resultat.

 

Världskarta för klimatzoner, världshav och världsdelar.

 

Läs natur och befolkning, under respektive land, i mån av tid. (ne.se)


 

 

Använd tiden väl!

 

/Hans


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter