Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik åk 8 kap 2 geometri

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 oktober 2022

Matte Direkt åk 8 kap 2

Beskrivning av arbetsområdet

Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
Enskilt arbete i Matte Direkt, kap.2, år 8.

 • Grön och/eller blå kurs:
  Area
  Areaenheter
  Beräkna arean av olika figurer
  Symmetri

 

 • Röd kurs:
  Begränsningsyta
  Trubbvinklig triangel
  Cirkelbåge och cirkelsektor
  Parallelltrapets
  Romb
  Befolkningstäthet

Diagnos
Skriftligt prov

Kunskapsmål

När du studerat detta området ska du kunna:

 • förklara vad area är för något
 • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • använda de vanligaste areaenheterna
 • använda skala och göra mätningar i en ritning
 • förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

För högre betygsnivåer ska du även kunna:

 • att beräkna begränsningsyta
 • mer om areor av trianglar, cirklar och fyrhörningar
 • beräkna befolkningstäthet

Samt kunna följande matematiska ord:
area, yta, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, rektangel, bas, höjd, parallellogram,triangel, cirkel, radie, hektar, kvadratkilometer, skala, symmetri, spegling och rotation

 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler samt argumentation för deras giltighet.

Likformighet och kongruens.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback