Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Fjällfina i Skogsmulle

Sunnersta Naturförskola, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Fjällfina i Skogsmulle - Natur, djur och matematik

Skogsmulle i förskolan är ett redskap för att kunna ta ut barnen i naturen. Ni går ut en gång i veckan och schemalägger er verksamhet. Skogsmulle i förskolan är en grund för utomhuspedagogik där du som pedagog får metoder kring lärande ute, som kompletterar läroplanen. Verksamheten hjälper dig att ta på dig dina naturglasögon. Vi låter barnen uppleva naturen med alla sina sinnen och gemensamt låter ni äventyren växa fram (Skogsmulle i förskolan).

 Syfte - Syftet är att barnen är utforskare av skogen, deras intresse styr våra aktiviteter. Pedagogerna är medupptäckare, medagerare, medundersökare och medupplevare.

Mål - Vi utgår från barnens ålder och kommer befinna oss i upptäckarfasen och undersökarfasen. När vi ser att barnen själva vill lära sig mer kommer vi närma oss mot den reflekterande fasen. Grunden kommer utgå från leken, fantasin och att upptäcka naturen. Vi vill att barnen genom att de får vistas i naturen känner trygghet, glädje och trivs när de befinner sig i skogen.

Metod -Vi kommer att utgå barnens intressen och vävas samman med Friluftsfrämjandets pedagogik, Grön Flagg-resan, våra fokusområden för hösten samt pedagogernas planeringar.

Förutsättningar - Gruppen går på utflykt tillsammans eller i mindre grupper. Aktiviteter i skogen genomförs i helgrupp, mindre grupper eller barn-pedagog.

Dokumentation - Gruppens process publiceras i lärloggsinlägg på Unikum, barnens individuella lärande i lärloggsinlägg på Unikum, dokumentation med bilder inne på avdelningen, portfolioarbete i Min pärm.

Förberedelser - Det material som vi använder oss av utgår från Friluftsfrämjandets pedagogik och Grön Flagg. Vi använder oss av det naturmaterial som vi kan finna i skogen, naturuppdragskort, matematikuppdragskort, lärplatta.

Aktiviteterna förbereds inför varje utflykt.


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback