Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

antiken och medeltiden

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Vi kommer att arbeta med antiken och medeltiden; se hur samhället organiserades, händelser som påverkat historien och vad vi fått från de båda epokerna.

 

Planering   Antiken och medeltiden   Na18a

Vecka 36   måndag    Alexander. Historiebruk i aulan

                    torsdag   Läxa 42-48  Rom republiken

Vecka 37    måndag   Rom   Kejsartiden. Romarrikets fall

                    torsdag    Läxa 49-57

Vecka 38    måndag   Medeltiden  Feodalismen. Kyrkan.

                    Onsdag  Läxa  67-71   Staden och handeln.

Vecka 39     Måndag   Korstågen.

                     Onsdagen  Läxa 72-77   Digerdöden

Vecka 40      måndag   Läxa 78-82     Senmedeltiden

Vecka 41      måndag     Frågor. Diskussion. Eventuell repetition av något.

                      Torsdag     PROV   Antiken och medeltiden. (Förändrings-

 

                                                        processer)

 

 

Läroplanskopplingar

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

Matriser i planeringen
Förändringsprocesser och historiska begrepp
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter