Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Årstider - höst

Ugglums skola 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Varför är det olika årstider i Sverige? Vad händer med naturen på hösten? Hur klarar sig djur & växter egentligen ? Detta är några frågor vi skall undersöka!

Elevdel

Under arbetet med årstider kommer du att utveckla dina förmågor i NO: Förmågan att kommunicera, förmågan att göra undersökningar och förmågan att beskriva och förklara. Detta gör vi genom att: titta på spår i naturen, undersöka, se på film, lyssna på lärare och varandra, diskutera, rita och skriva.

Konkreta mål

När vi är klara med området skall du ha kunskap om:

- varför det blir olika årstider i Sverige.

- hur växterna anpassar sig till årstiden hösten.

- månadernas namn och vilka som brukar räknas till höst.

- några saker & högtider som är specifika för hösten.

- namnen på några svenska växter och djur.

- träd & växters livscykel.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att :

- beskriva och berätta om årstiden höst och vilka förändringar som händer i naturen.

- rita och skriva om det vi tittat på/undersökt

- använda begreppen: årstid och månad

- namnge några vanliga svenska djur och växter

Detta visar du genom att du:

berättar muntligt om vad som händer i naturen på hösten och använder begreppen på ett riktigt sätt (ex. årstid, månad etc)

 

 


Läroplanskopplingar

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback