Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Ljusstake/lampett i metall i år 7

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Vi tillverkar en ljusstake/lampett i smidesjärn. Vi kommer lära oss teknikerna kallbockning, drivning i mässing, silverlödning, nitning, metallklippning med plåtsax,filning, färgning med linolja mm.

Syftet med arbetsområdet

 

  • Du kommer att få träna på att såga/klippa/fila/borra och slipa metall m.m.
  • Du dokumenterar ditt arbete digitalt varje lektion för att slutligen kunna redovisa ditt arbete.
  • Redovisningen gör du i classroom, följande punkter ska finnas med. 
  • Vad har du gjort?

  • Hur har du planerat ditt arbete?  

  • Vilket, vilka material  har du använt dig av?

  • Vilka verktyg, maskiner har du använt?

  • Vilka tekniker  har du använt dig av?

  • Vilka problem har uppstått?

  • Hur har du löst dom?


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris slöjd 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback