Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk Planering Höstterminen 2020

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Pedagogisk Planering

Arbetsområde  

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

* Kunna använda de grammatiska begreppet som vi lärt oss under den perioden.

* Du ska kunna arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka fakta texter.

* Du ska kunna samarbeta med kurskamrater och vara aktivt i klassrummet (ställa frågor, diskutera, vara aktiv lyssnare). 

* Du ska kunna läsa en skönlitteratur bok på albanska och redovisa tills NOVEMBER . 

Undervisning och arbetsmetoder

* Arbeta i par / grupp

* Tittar korta filmer, bilder som kopplar med tema

* Diskuterar och förklarar betydelse av någon ord, begrepp eller kring teman. 

* Öva att prata på rätt sätt i klassrummet.

* Hitta själva svåra ord på lektion via digitala verktyg.

 

Eleven har uppnått målen när....

* Vara aktivt i klassrummet (diskutera, samarbeta, ställa frågor)

* Kan läsa och tolka , reflektera om texter och jämföra med svenska språket  

* Läsa boken och redovisa vid bestämd tid. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback