Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik kap 2: Stort, smått och enheter

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Multiplikation och division med stora och små tal

Varje avsnitt i matematikboken är uppdelat i fyra nivåer. För att lyckas så bra som möjligt behöver du göra minst nivå två nivåer.

 

För mer träning rekommenderar vi Ma-lärare att du försöker hinna göra en läxa i vecka samt övar på matematikbokens hemsida. Facit för läxorna finns bak i boken. 

 

 

Vecka

Avsnitt

sidor

Läxa/ träna mer

40

Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Multiplikation med stora och små tal

62-71

Läxa 5 s. 323-324

Träna mer

 

41

Division med stora tal

Division med små tal

72-81

Läxa 6 s. 325-326

Träna mer

42

Enheter för vikt

Enheter för volym

82-91

Läxa 7 s. 327-328

Träna mer

43

Sammanfattning

Blandad uppgifter

Träna mera

repetition

 

92-101

Repetera inför prov s. 307-308

Läxa 8 s. 329-330

44

Höstlov

 

 

45

Repetition

Prov

 

 

 

 

 

Matematikboken X har följande hemsida http://webbapp.liber.se/matematikboken-x/# där du kan träna på innehållet i boken. Träna på begrepp, träna mera, lyssna på texten och digital genomgångar.

 

 

 

http://webbapp.liber.se/matematikboken-x/img/matematikboken-x.jpg

 

 

 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Öva på enheter
Övningsprov kap 2
Lathund Matematik
Lathund Matematik