Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Träningslära - 6A

Gottsundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Inom träningslära går vi igenom grunderna inom kondition- och styrketräning. Vi pratar även om rörlighet och hur man förebygger skador. Fyra onsdagar framöver kommer vi att vara i ett klassrum (B4) och på torsdagar vara i idrottshallen (obs. ombyte!).

Planering:

 

Tisdag

Onsdag

41

Teori i sal B4¤

Rörelse - idrottshall

42

Teori i sal B4

Rörelse - idrottshall

43

Teori i sal B4¤

Rörelse - idrottshall

44

Höstlov

45

Teori i sal B4 - Prov

Rörelse - idrottshall


Läroplanskopplingar

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback