Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bläckfiskarna

Fyrens idrottsförskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Bläckfiskarna är gruppen för de barn födda 2016 & 2017. Vi ökar deras självkänsla genom att få stå i centrum i mindre grupper.

PLANERAD UNDERVISNING


1. Barnens behov

Barnen visar och berättar gärna saker för oss pedagoger men tar inte så stor plats i gruppen.

2. Mål och syfte från läroplanen

skriv text från läroplanen (kombinera kap.1 och 2)

Självständighet och tillit till sin egen förmåga

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

3. Konkretisera mål 

Få barnen att stå mer i centrum och våga uttrycka sig.

4. Förväntat lärande

Vi vill att barnen ska våga stå i centrum att dom ska kunna leka med nya barn utan att hamna i bakgrunden utan att de alla tar lika stor plats i gruppen. 

5. Metod

(hur ska vi undervisa barnen, hur når vi barnen)

Vi kommer leka lekar med barnen i mindre grupper som låter barnen stå i centrum. 

 

6. Dokumentation

Digitala verktyg
Pedagogiska dokumentationer 
Lärloggar

7. Resultat

 

8. Analys


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback