Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA03

Pm-vetenskapligt skrivande

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Det vetenskapliga skrivandet är en stor del i denna kurs och som förberedelse för högskolestudier. Vi ska titta på hur ett PM ska se ut och öva på att skriva ett själva, samt läsa texter att använda i våra uppsatser, dvs referatteknik.


Läroplanskopplingar

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fallet Kevin - PM
PM-vetenskaplig text

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback