Skolbanken Logo
Skolbanken

Språktåget

Mosippans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Språktåget utvecklar barnens munmotorik och berikar språket.

Språktågets vagnar innehåller: munmotorik, ljud/lyssna, rim/ramsor, meningar/ord, gåtor/ordspråk.

Munmotorik

Att blåsa, suga, grimasera och leka med tungan och läpparna på många olika sätt är mycket viktigt för talmotoriken. Alla barn har nytta av och glädje av munmotoriska lekar/övningar och behöver få stimulans till detta varje dag. Genom att gymnastisera alla sina talmuskler, lär sig barnet att hitta rätt i munnen och förbättrar samtidigt sitt tal.

Lyssna/ljud

Samtidigt som vi lyssnar och härmar ljud tränar vi upp munmotoriken. Ju mer barn övar sig i att lyssna desto mer hör de! Att vara en medveten lyssnare är en förutsättning för att kunna utveckla ett rikt språk.

Rim/ramsor

Kan barnen rimma kan de höra hur ordet ser ut och inte bara tänka på vad ordet betyder. Ramsar gör vi tillsammans. Då tränar vi gemenskap, rytmik, motorik, artikulation, känslor och tankeverksamhet.

Meningar/ord

Vi delar upp meningar i ord. Vi delar sammansatta ord och sätter ihop ord. Vi lyssnar på korta och långa ord. Allt för att utveckla den språkliga medvetenheten.

Gåtor/ordspråk

Tillhör vår kultur och ger oss gemenskap, kulturell tillhörighet och ökar den språkliga medvetenheten samtidigt som det berikar språket.

Det finns ett klart samband mellan språklig medvetenhet och förmåga att läsa och skriva.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback