Skolbanken Logo
Skolbanken

Misteröds Avdelningsmål Ht-20/Vt-21

Misteröd, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

På Misteröds Förskola arbetar vi projektinriktat. Vi ger barnen förutsättningar och uppmuntrar dem att uttrycka sig via de 100 språken, då vi lär på olika sätt. Barnen skall få utforska, leka och lära både inne och ute.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Väcka barnens nyfikenhet för teknik, samt förundran och respekt för naturen.
Ge barnen förutsättningar att på flera olika sätt utforska och lära. 

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor och samtala om naturvetenskap och teknik. 
  • sin förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
  • välja och använda sig av de verktyg som är tillgängliga.
  • visar intresse och värnar om naturen.
  • använda sig av tekniken.

 

Målet når vi genom att

  • förkovra oss själva. Introducera och tillrättalägga stationer, så att barnen kan utforska och möta teknik på många olika sätt.
  • genom att gå till naturen regelbundet och ta vara på naturens skatter.
  • börja med att fråga barnen vad teknik är.
  • barnen får möjligheter att utforska tekniken runt omkring sig.
  • Ha litteraturseminarieum om teknik, samt tillhandahålla barnböcker om teknik

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback