Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02b

Algebra & Andragradsfunktioner/ekvationer

Folkungaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 25 augusti 2021

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med algebra och andragradsfunktioner/ekvationer.

  • Innehåll

I flera matematiska sammanhang behöver man kunna hantera algebra, t e x i förenklingar och ekvationslösning. Andragradsfunktioner är ett samband som är vanligt förekommande i olika sammanhang och att lösa andragradsekvationer är en viktig del i kursen MA2b.

För att kunna förstå dessa sammanhang och kunna lösa problem som mynnar ut i samband som är i form av andragradsfunktioner så ska vi lära oss mer om detta genom att:

  • Lära oss algebraiska regler som hjälp vid förenklingar och viss ekvationslösning
  • Lära oss om andragradsfunktionens graf och dess egenskaper för att kunna konstruera grafer och tolka funktionsvärden, nollställen m m (både med och utan räknare
  • Lära oss algebraiska och grafiska metoder för att lösa andragradsekvationer både för hand och med räknare

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

41 Kap 1.1: Förenklingar/prov återkoppling 1.1 Forts + Parentesmult 1.2 Algebraiska regler 1: Kvadr
42 1.1-1.2: Regler forts 1.2: Faktorisera 1.3: Grafen + grafisk lösning
43 Diagnos 1.1-1.2 + enkla andragradsekv 2.1: Enkla 2:a gradsekv (+ uttryck kvadrat) 2.1: Imaginära lösn
44 HÖSTLOV HÖSTLOV HÖSTLOV
45 2.1: Nollprodmetoden 2.1: Kvadrregler 2.1: Kvadratkompl ev
46 2.2: pq-formeln Räkna 2.2: pq-formeln
47 2.2: antal lösn Diagnos 2.1-2.2 2.2: Grafen max/min
48 2.2: Grafen max/min Rep 2.2: Grafen max/min
49 2.2: Forts + rep Rep PROV Kap 1-2 (förlängd tid)
  •  

Läroplanskopplingar

Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.

Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.

Egenskaper hos andragradsfunktioner.

Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl, med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.

Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.

Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.

Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.

Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback