Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Sagor

014621 Förskolan Ribegården, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 4 oktober 2020

Genom arbetet med sagor utvecklar barnen språket, självkänsla/självförtroende, kreativitet och fantasin. I sagovärlden leker barnen med sin fantasi.

Vilket tema ska vi arbeta med ?

Vi kommer att arbeta med sagor, där kommer vi att utforska olika former med barnen och utgå från deras fantasi för att utveckla en saga. Barnen kommer att bekanta sig med olika typer av texter , fördjupa sig i olika händelser och bygga en förståelse för sagans budskap. 

Hur arbetar vi med temat sagor?

Vi erbjuder barnen olika sagor genom att läsa, dramatisera, återberätta, skapa, leka en saga samt samtala kring sagan. Barnen väljer en saga som intresserad de mest och sedan kommer vi att läsa den på olika sätt. Vi fördjupar oss i sagan genom att arbeta med den i en lång period.  Sedan byter vi så fort vi ser att barnen är klara med den. Barnen återberättar för varandra och för oss sagans innehåll och samtalar kring det sagan vill förmedla. Vi skapar vår saga och utrycker den med bild, musik och dans. Vi utgår från den aktuella sagans budskap och skapar våra egna berättelse. 

Vilka material använder vi när vi arbetar med sagor?

Böcker, flano-tavla, flanosagor, lera, lär plattan , djur, utklädningskläder, leksaker och andra föremål. 

Hur dokumenterar vi vårt arbete med tema sagor?

Vi tar bilder eller filmar med lär plattan, vi ritar sagan, vi gör en bok med barnens egna berättelser som barnen kan få hem. Vi involverar föräldrarna i temaarbete genom att låna hem sagan och be de läsa den för sitt barn på sitt eget språk.  

 

 

 


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback