Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Berättande text

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2020

Konsten att skriva bra berättande texter

I detta arbetsområde så ska du få finslipa din förmåga att skriva bra berättande berättelser.

Detta har jag tänkt vi ska gå igenom:

  • Läsa och titta på olika sorters berättelser
  • Öva på att skriva personbeskrivningar
  • Öva på dramaturgi-huvudperson, mål, hinder, lösning på hinder och nå målet.
  • Öva på att skriva dialog
  • Öva på att gestalta
  • Öva på att beskriva miljöer
  • Öva på att ge respons till andra och förbättra den egna texten efter respons.
  • Skriva en kuslig berättelse som skrämmer läsare!

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bara berätta bra berättande berättelser
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback