Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit matematik Algoritmer i addition och subtraktion

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2020

Vad är en algoritm? I detta område inom matematiken kommer du få lära dig vad en algoritm är och lära dig att använda en i addition och subtraktion. Vi kommer att fortsätta att repetera addition och subtraktion 0-10 eftersom vi kommer att ha väldigt mycket hjälp om vi är snabba vid vår algoritmräkning. Vi kommer även att lära oss nya matematiska begrepp som bland annat uppställning, minnessiffra, marginal och metod.

Lärandemål:

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss

 • repetera addition 0-20
 • repetera subtraktion 0-20
 • kunna göra en uppställningsalgoritm i addition och subtraktion
 • kunna räkna ut en addition med hjälp av uppställning
 • kunna räkna ut en addtion med hjälp av upåställnng som innehåller en växling
 • kunna räkna ut en subtraktion med hjälp av uppställning
 • kunna räkna ut en subtraktion med hjälp av uppställning som innehåller en växling
 • läsuppgifter 
 • ord och begrepp tillhörande arbetsområdet
 • berätta hur du tänker
 • datalogiskt tänkande, sant eller falskt

 

Undervisning:

På vilket sätt ska vi arbeta på lektionerna

 • gemensamma genomgångar på tavlan
 • färdighetsträna i matteboken och genom spel och lekar
 • diskutera och rmtalesonera matematik
 • arbeta laborativt
 • titta på olika matekamatikfilmer t ex "Livet i mattelandet
 • samarbeta och prratar  matematik
 • datalogiskt tänkandae
 • lösa problemlösnfingsuppgifter, enskilt, i par och i grupp

 

Bedömning:

Hur kommer läraren att se vad du har lärt dig

 • hur du behärskar lärandemålen i det summativa provet
 • när du deltar vid genomgångar
 • när du deltar i samtal, diskussioner
 • diagnoser

 

Tips till föräldrar:

Så här kan dina föräldrar hjälpa dig i just det här arbetsområdet

 • Fråga ditt barn om detta arbetsområde, be henne7honom berätta om det vi jobbat med just nu.
 • Prata matematik i vardagen, "förhör" ditt barn på enkla uppgifter som rör arbetsområdet vid köksbordet, till och från skolan, träningen mm.
 • Visa intresse för ditt barns läxor, sitt med och hjälp till om du kan.

 

Länkar:

 • Elevspel är en sida med olika spel i alla möjliga olika skolämnen. Välj vilket ämne du vill träna på och sätt igång! Man kan bli medlem och då spara sina kunskapspoäng och medaljer men det går lika bra att spela utan att vara medlem.      www.elevspel.se

 • Nomp finns både på datorn och som app. Här övar man färdighetsträning som man behöver bli medlem på. Men det får snabbt och lätt. Sen har man tillgång till hur mycket färdighetsträning som helst.                                                                     www.nomp.se

Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback