Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Ekonomi

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 4 oktober 2020

Under veckorna 42-46 kommer vi arbeta med området ekonomi. Vad betyder ränta, skatt, utbud och efterfrågan? Dessa frågor och många fler arbetar vi med i detta arbetsområde.

Vi arbetar med detta arbetsområde genom att:

* läsa text och diskutera dess innehåll. 

* se serien "Här kommer kungen" och samtala om dess innehåll. 

* samtala om ord och begrepp kopplade till ämnet. 


Läroplanskopplingar

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter