Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

9 - 0

Konsumenträtt

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Idag är det viktigare än någonsin att ha koll på sina rättigheter som konsument. Människor i västvärlden har idag i genomsnitt mer pengar att röra sig med än vad de hade för 30-40 år sedan. Med rätt kunskaper inom det här området finns det massor av pengar att spara! Pengar som du kan spara eller göra något roligt för. Det finns vissa lagar du som konsument behöver känna till. På så sätt minskar risken att du blir lurad och du vet vilka argument du kan använda dig av om något problem uppstår.

Varför?  Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

 

Vad? Du ska få arbeta med detta centrala innehåll: 

  • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Hur? Du ska få öva genom att:

  • arbetar med 5 konsumentlagar, och vilka rättigheter och skyldigheter du som konsument har enligt dem.

  • se på filmklipp

  • diskuterar ämnesspecifika ord

  • träna på att identifiera vilka lagar som gäller i olika konsumtions-situationer. 

Tidsperiod:

V 2-6, Prov v 6

Du blir bedömd i ett skriftligt prov och inlämningsuppgift.

 

Material:

Konsumentverkets arbetsmaterial

Utdrag ur lärobok om Konsumenträtt (s.133-142)

Filmklipp från utbildningsmaterial från Konsumentverket

Begreppslista

 

Övningsuppgifter

 

Allt kommer att delas på Classroom.


Läroplanskopplingar

Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback