Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Tigrinja Modersmål

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Modersmål är en del av personens identitet. Det är första språket som en person lär sig av sina föräldrar.

Under den här terminen kommer vi arbeta med resonemang, skönlitteratur och fakta texter genom att läsa och återberätta i muntliga och skriftliga form. vi ska också lära oss olika traditioner, kultur och högtider. vi kommer arbeta med läsning, läsförståelse och skrivande av olika texter.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i Modersmål för åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter