Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Fantasisvampar

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Vi ska i denna uppgift jobba med form ( papier maché) och att uttrycka sina åsikter

 

 

Ni ska arbeta med att hitta på en egen svampsort som ni skissar upp innan ni börjar forma den i papier maché. Till denna skiss och skulptur ska ni också skriva en text där ni förklarar vad svampen har för egenskaper. Dessa egenskaper ska förmedla en egen erfarenhet eller åsikt ni har om exempelvis samhället eller skolan.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Matriser i planeringen
Bild 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter