Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Svenska 3, Monster i film och litteratur

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Denna delkurs handlar om litteraturvetenskap. Du kommer att läsa och analysera noveller om monster, samt träna på vetenskapligt skrivande och referatmarkeringar. Du hittar allt material du behöver i din One Note "Svenska 3".


Läroplanskopplingar

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Matriser i planeringen
Svenska 3, Monsteranalys
Uppgifter
Uppgift 1
Monster i film och litteratur, inlämning PM

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback