Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Samband och funktioner

Mörsils skola F-9, Åre · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Samband och funktioner

Härmed kommer en pedagogiska planering för kapitel 2 Samband och funktioner med ett veckoschema. Provet på detta området gör vi på Torsdag V47 alltså ( Torsdag 19/11).

Matteboken finns digitalt om man helst vill jobba i Chromebook istället för boken.

Länk till den digitala boken https://minbokhylla.studentlitteratur.se/

 

Förväntat resultat:

Efter genomfört kapitlet förväntas du kunna:

 • Hur tabeller, grafer och funktioner hör ihop.

 • Tolkar grafer.

 • Formler och funktioner hänger samman.

 • Beräknar funktionsvärde.

 • Hur räta linjens ekvation är uppbyggd.

 • Rita linjer i ett koordinatsystem.

 

Centralt innehåll:

 •  Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Syftet:

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • Föra och följa matematiska resonemang.

 •  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter