Skolbanken Logo
Skolbanken

Spanska Steg 2

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Moderna språk på Staffangymnasiet innebär följande språk: franska, spanska och tyska. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i

målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

följande:

 

1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Kursinnehåll


Kommunikationens innehåll

• Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga  
  situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och
  erfarenheter.

• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket

   används.

Reception (höra och läsa)

• Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande.

• Dialoger, intervjuer och samtal.

• Berättelser, filmer, sånger och dikter.

• Information och meddelanden.

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang.

• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och

  interpunktion samt fasta språkliga uttryck.

 

Produktion och interaktion

• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar. Samtal och
  skrivande för kontakt och kommunikation.

• Strategier t ex omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i

  samtal och skriftlig kommunikation samt för att delta i och bidra till samtal.

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser och andra

 fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. Tydlighet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback