Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Lettiska folksagor Åk 1-3 HT20

Bålbroskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Du kommer att - bekanta dig med olika lettiska folksagofigurer genom att lyssna på folkmusik, skriva, samtala och utveckla ditt förmåga att diskutera och samarbeta i grupp.

Varje vecka vi kommer att arbeta med en ny bokstav från alfabetet som kopplas till material ''Abece''. Vi ska lyssna på olika folksagor med musik och koppla även andra uppgifter till materialet så som att vi ska arbeta med häfte där vi övar skriftligen med varje bokstav. Mycket fokus ska även ligga på arbete med gåtor, diskussioner och arbete i grupper.

Material som huvudsakligen används är digital och tillgänglig som en app ''Abece''. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback