Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik kapitel 2 (Geometri) Åk 7

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Vi kommer titta på olika geometriska figurer och kroppar och hur man beräknar area och volym av dessa

Målet med undervisningen

  • Kunna beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
  • Kunna beräkna omkretsen och arean av månghörningar
  • Kunna beräkna volymen av prismor
  • Kunna några enheter för längd, area och volym
  • Kunna beräkna arean av begränsningsytor

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med boken Matematik Direkt, kapitel 2 "Geometri" (sida 54-105).

Vi kommer ha gemensamma genomgångar följt av egen räkning i boken där man antingen räknar enligt det Blå Spåret (s. 80-92) eller enligt Gröna Spåret (s. 56-75). Vi kommer även under lektionstid göra några aktiviteter där vi undersöker vissa samband mer noggrant.

Därefter körs en diagnos för att se hur man ligger till och utifrån diagnosen räknar man sedan vidare med antigen Gröna Spåret (s. 56-75) eller Röda Spåret (s. 94-100). Blir man klar finns det utmaning i form av de svarta sidorna (102-103)

Sammanfattning till kapitlet hittar du på sida 104-105

Planering (klicka för att komma till planeringen): Planering kapitel 2 Geometri

Tänk på att hänga med i planeringen, hamnar du efter så måste du räkna hemma.

 

Det här ska bedömas

Vi kommer att avsluta kapitlet med ett skriftligt prov uppdelat på två dagar, 11/11 och 12/11

Del 1 (11/11): Utan miniräknare

Del 2 (12/11): Med miniräknare- extra betoning på problemlösning och hur väl du resonerar och redovisar dina lösningar. Väldigt viktigt att du skriver ner alla dina uträkningar, bara svar räcker inte!

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Matriser i planeringen
Bedömning av förmågor i matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter