Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska: Läs- och Skrivinlärning åk 1

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Under läsåret kommer du att arbeta med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både stora och små (versaler och gemener). Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. När du läser ska du känna igen några vanliga ord, ordbilder. Du ska kunna berätta om några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Kursplanens syfte

  • Du ska få intresse för boksäver och det skrivna språket.
  • Du ska öka din språkliga medvetenhet.
  • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
  • Ditt intresse för böcker ska öka.
  • Du ska bli bättre på att samtala i grupp.
  • Du ska få möjlighet att reflektera över din egen lärprocess.

Du ska utveckla- konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

TALA/LYSSNA
¤ uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav.
¤ berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt.
¤ förstå instruktioner och utföra dem.

LÄSA
¤ känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
¤ läsa enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, men, har, är
¤ läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.

SKRIVA
¤ skriva stora och små bokstäver
¤ använda stor boktav och punkt
¤ skriva enkla ljudenliga ord t ex; ros, sol, säl, vas
¤ skriva enkla texter till bilder.
¤ kunna alfabetet
¤ skriva sådant du varit med om/upplevt.

Vi arbetar med bokstäverna, lär hur de låter och ser ut, skriver enkla ord och meningar samt läser enklare ord och texter.  

Vi kommer att:

TALA/LYSSNA
¤ Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man upplevt, läst, sett och lärt.
¤ Förstå och utföra instruktioner.

LÄSA
¤ Träna språkljuden och koppla dem till rätt bokstav.
¤ Lära oss enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
¤ Läsa enklare och ljudenliga texter och förstå innehållet
¤ Ha högläsning och samtala om olika texter.
¤ Läsläxa

SKRIVA
¤ Öva bokstavsformer.
¤ Skriva enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
¤ Skriva enkla texter.

Bedömning/dokumentation

Bedömning samt dokumentation sker efter/i matrisen nedan. Matrisen visar kunskapsutvecklingen från åk 1 till 3. Avstämning A bör uppnås i åk 1, avstämning B i åk 2 osv.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd svenska, skriva åk 1-3
Bedömningsstöd svenska, läsa åk 1-3
Uppgifter
Plantering, Året runt
Berättelse
Vilka bokstäver kan du? Kan du läsa?
Inför utvecklingssamtalet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback