Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Engelska ÅK8 första termin

Norrsundsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

nom ämnet engelska ges du förutsättningar att utveckla förmågorna att: ► förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter; ► formulera dig och kommunicera i tal och skrift; ► använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd; ► anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang; ► reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Innehåll

Längst nedan hittar ni vår planering för första terminen engelska.

Fram till jullovet kommer vi jobba med tre arbetsområde som innehåller fyra olika momentum var i sig: att läsa, att skriva, att prata och att lyssna. Varje arbetsområde kommer även att innehålla viss grammatik och ordinlärning som kommer att utvärdera i form av glosor och självarbete i stenciler.  

Efter varje arbetsområde kommer ni få jobba med ett projekt. Jag kommer att lägga ut mer detaljerad information för varje projekt i separata planeringar eller arbetsuppgifter.  

Planeringen kan eventuell ändras beroende på elevernas behov och förutsättningar.

Arbetssätt

  • genomgångar
  • muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp
  • Lyssningar.
  • eget arbete i bok Bulldog 8.

Material

  • Bok Bulldog 9.
  • iPad
  • skrivhäfte
  • Webbsidan glosor.eu

Utvärdering

Deltagande på lektionerna, läxförhör, redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
It´s time for you to be creative!!
Tell me about a creative person you like.
It´s time for you to be creative!!

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback